Pôst 2018

V nedeľu 11. februára uplynulo presne 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. V tento deň sa slávil v Cirkvi svetový deň chorých. V našej farnosti prijalo viac ako 80 chorých sviatosť pomazania chorých s prosbou o posilu na tele i na duši. Modlili sme sa za seba navzájom s prosbou o príhovor Lurdskej Panny Márie. Po naplnení fašiangových dní popolcovou stredou začal pôst. Počas tohto obdobia sa modlíme v piatok a v nedeľu pobožnosť krížovej cesty. Zároveň prebieha príprava snúbencov na vyslúženie sviatosti manželstva. Snažíme sa o skutky kajúcnosti a umŕtvovania, i podporili sme charitu. Modlime sa za katechumenov a obnovu našich rodín cez dobrú sviatosť zmierenia.

 

Vianoce 2017

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2018!

Pred Vianocami navštívil aj našu farnosť biskup sv. Mikuláš. Potešil najmenších a povzbudil k poslušnosti rodičov. Deti a mládež rozniesli betlehemské svetlo do rodín a na Božie narodenie koledovali Dobrú novinu. Vianočné sviatky sme začali sláviť polnočnou svätou omšou. Pokračovali sme oslavou Božieho narodenia a sviatkom svätého Štefana. Posledný deň v roku sme svätou omšou a pobožnosťou ďakovali za končiaci sa rok 2017. Poslednú hodinu roka sme prežili pred eucharistickým Ježišom v našom farskom chráme. Na Nový rok a zároveň sviatok Panny Márie Bohorodičky sme si vypočuli pastiersky list otca arcibiskupa. Po svätej omši sme požehnali nový kríž pred farskou budovou a popriali si milostiplný čas. V sobotu na sviatok Zjavenia Pána sme požehnali tradičnú trojkráľovú vodu, ktorou si veriaci pokropili svoje príbytky. Po sviatku Krstu Pána sa začal fašiangový čas.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Advent 2017

Nedeľou Krista Kráľa a sviatkom sv. Ondreja apoštola patróna našej arcidiecézy sme zakončili ďalší cirkevný rok. Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok. Adventné obdobie tohto roku bude trvať najkratší možný čas, keďže 4. adventná nedeľa bude zároveň štedrým dňom. Počas adventu budeme sláviť tradičné a obľúbené sviatky sv. Mikuláša a Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Osobitné čaro budú mať aj ranné rorátne sväté omše a bezprostredná príprava na slávenie Vianoc formou deviatnika „Svätá rodina hľadá prístrešie“. Nezabudnime v predvianočnom zhone ani na dobrú prípravu na sviatosť zmiernia.

Arcidiecézny futsalový turnaj miništrantov

V sobotu 4. novembra sa v športovej hale v Košiciach konal ďalší ročník Arcidiecézneho futsalového turnaja miništrantov. Zúčastnilo sa ho družstvo našich miništrantov. Po bojovnom a kvalitnom výkone obsadili úžasné 1. miesto v kategórii najmladších. Patrí im poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej farnosti a p. Mariánovi Mikovi za obetavé sprevádzanie tímu patrí vďačnosť.