Snúbenci, ktorí plánujú prijať manželstvo ako sviatosť, musia osloviť svoj farský úrad (farský úrad jedného zo snúbencov), podľa toho kde bývajú. Ak už žijú spolu – čo nie je ojedinelý zjav, majú obaja jeden a ten istý farský úrad.

V reálnej reči by sme povedali, že ich farský úrad je podľa toho, kde reálne prichádzajú do prostredia o ktorom hovoria že „som doma“. (nie podľa trvalého bydliska, ktoré majú na občianskom preukaze; občiansky preukaz nie je cirkevný dokument.)

Domicílium podľa cirkevného práva je miesto kde práve žijete dlhšie ako tri mesiace, alebo aspoň plánujete tam žiť viac ako tri mesiace.

Ak sa zdržuje mimo svojho domu dlhší čas ktorý trvá kratšie ako tri mesiace, tak na danej adrese máte tzv. quasi domicílium a katolícka farnosť ktorá toto územie zastrešuje, je potom vašou farnosťou.

Prihláste sa na svojom farskom úrade v dostatočnom predstihu pred plánovaným sobášom, aby sa dali stihnúť všetky administratívne úkony.

Ako nutnú – obligatórnu – prípravu na sobáš  je treba absolvovať predmanželské „rozhovory“ alebo náuky, na rôzne témy, týkajúce sa zamýšľaného manželského života.