oznamy po 33. nedeli cez rok 2023

oznamy po 32. nedeli cez rok 2023

oznamy po 31. nedeli cez rok 2023

oznamy po 30. nedeli cez rok 2023

oznamy po 29. nedeli cez rok 2023

oznamy po 27. nedeli cez rok 2023

oznamy po 24. nedeli cez rok 2023

Prvé sv. prijímanie detí v tomto školskom roku

Rodičom ktorí chcú, aby ich deti išli na sv. prijímanie v inej farnosti alebo v kontexte školy, dávam vopred svoje schválenie, alebo povolenie.

Ak chcete, aby vaše dieťa išlo na sv. prijímanie v našej farnosti, v januári bud. roka budú prihlášky, na čo vás vopred upozorním.

oznamy po 23. nedeli cez rok 2023

 

Dieťa však musí chodiť na školskú katechézu najmenej tri roky.

Miestny farár.  

oznamy po 22. nedeli cez rok 2023

oznamy po 20. nedeli cez rok 2023

oznamy po 19. nedeli cez rok 2023

oznamy po 16. nedeli cez rok 2023

oznamy po 15. nedeli cez rok 2023

oznamy po 14. nedeli cez rok 2023

oznamy po 13. nedeli cez rok..2023

oznamy po 12. nedeli cez rok..2023

Posvätenie bicyklov na začiatok prázdnin

Olšany  – v nedeľu 2.7. o 19.oo

Ďurďošík – v nedeľu 2.7. o 18.oo

oznamy po 11. nedeli cez rok..2023

oznamy po 10. nedeli cez rok..2023

oznamy po 9. nedeli cez rok..2023

oznamy po nedeli Ducha Svätého. 2023

oznamy po 6. veľkonočnej nedeli 2023

oznamy po 5. veľkonočnej nedeli 2023

oznamy po 4. veľkonočnej nedeli 2023

oznamy po 3. veľkonočnej nedeli 2023

VELKA NOC 2023

VeLKA NOC.2023.sluzby

oznamy po 5. postnej nedeli.2023

oznamy po 4. postnej nedeli.2023

Stretnutie prvoprijímajúcich vždy v nedeľu, po sv. omši v Olšanoch.

Dobrovoľníci, ktorí by prijali službu kostolníka, prihláste sa na fare. Osobne aj telefonický. 

oznamy po 3. postnej nedeli.2023

oznamy po 2. postnej nedeli.2023

oznamy po 1. postnej nedeli.2023

oznamy po 6. nedeli cez rok 2023

oznamy po 5. nedeli cez rok 2023

oznamy po 4. nedeli cez rok 2023

oznamy po 3. nedeli cez rok 2023

oznamy po 2. nedeli cez rok 2023

oznamy po 1. nedeli cez rok 2023

VIANOCE 2022

oznamy po 4. adventnej nedeli 2022. pdf

Prihlášky na I.SP. budú v zákrestii kostola. Priniesť do 25. Januára

oznamy po 3. adventnej nedeli 2022. pdf

Koncoročné stretnutie farskej rady bude 28.12. 2022  v stredu o 19.oo hod.

oznamy po 2. adventnej nedeli 2022. pdf

Vyhlasujem voľby, alebo výberové konanie na kostolníka pre náš kostol.

Vy, ktorí cítite že by ste túto službu zvládli a chceli by ste takto poslúžiť farnosti, prihláste sa kedykoľvek na fare alebo v kostole.

Ak o niekom viete, že by sa na túto službu hodil, oznámte mi, aby som dotyčného mohol osobne osloviť.

oznamy po 1. adventnej nedeli 2022. pdf

Ukončenie služby kostolníkov.
Naši kostolníci Pavol Čukáš a jeho manželka Magdaléna Čukášová mi oznámili, že končia so službou kostolníka z dôvodu veku. Za dlhoročnú službu ďakujeme.

————————————————————————————————————————-

oznamy po 34. nedeli. KRISTA KRÁĽA 2022
oznamy po 33. nedeli cez rok 2022

Ak si chcete dať posvätiť dom alebo novostavbu, mimo sviatku Zjavenia Pána, ohláste to na fare v Košických Olšanoch, osobne alebo telefonicky.

oznamy po 29. nedeli cez rok 2022
oznamy po 31. nedeli cez rok 2022
oznamy po 27. nedeli cez rok 2022
oznamy po 26. nedeli cez rok 2022
oznamy po 25. nedeli cez rok 2022
oznamy po 24. nedeli cez rok 2022
oznamy po 23. nedeli cez rok 2022
oznamy po 22. nedeli cez rok 2022
oznamy po 21. nedeli cez rok 2022
oznamy po 20. nedeli cez rok 2022
oznamy po 19. nedeli cez rok 2022
oznamy po 18. nedeli cez rok 2022
oznamy po 17. nedeli cez rok 2022
oznamy po 16. nedeli cez rok 2022
oznamy po 15. nedeli cez rok 2022
oznamy po 14. nedeli cez rok 2022
oznamy po 12. nedeli cez rok 2022
oznamy po nedeli Ducha Svätého. 2022
oznamy po 7. veľkonočnej nedeli 2022
oznamy po 6. veľkonočnej nedeli 2022
oznamy po 5. veľkonočnej nedeli 2022
oznamy po 4. veľkonočnej nedeli 2022
oznamy po 3. veľkonočnej nedeli 2022
oznamy po 2. veľkonočnej nedeli 2022
v nedeľu 1.5.2022 bude prvé sv. prijímanie v Košických Olšanoch pri sv. omši o 10.3o hod.
V ĎURĎOŠÍKU bude 1. sv. prijímanie na ŠTVRTÚ veľkonočnú nedeľu 8. mája pri sv. omši o 10.3o hod
VELKA NOC 2022 . OLŠANY.
VELKA NOC 2022 . DURDOSIK.
oznamy po 5. postnej nedeli. 2022
oznamy po 2. postnej nedeli.2022
oznamy po 1. postnej nedeli.2022
oznamy po 8. nedeli cez rok 2022
oznamy po 7. nedeli cez rok..2022
oznamy po 6. nedeli cez rok .2022
oznamy po 3. nedeli cez rok 2022

Prvé sv. prijímanie v roku 2022 …….    Rodičia ktorí chcú aby ich dieťa išlo na prvé sv. prijímanie v roku 2022, si môžu vyzdvihnúť prihlášku na I.SP. v kostole v Ďurďošíku aj v Olšanoch. Prihlášku následne treba odovzdať miestnemu farárovi do konca februára, najlepšie v zákrestii kostola, alebo aj osobne na fare.

Farár – Martin Uháľ.

oznamy po 2. nedeli cez rok 2022

oznamy po 1. nedeli cez rok 2022