Vianoce 2019

Pôst 2018

V nedeľu 11. februára uplynulo presne 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. V tento deň sa slávil v Cirkvi svetový deň chorých. V našej farnosti prijalo viac ako 80 chorých sviatosť pomazania chorých s prosbou o posilu na tele i na duši. Modlili sme sa za seba navzájom s prosbou o príhovor Lurdskej Panny Márie. Po naplnení fašiangových dní popolcovou stredou začal pôst. Počas tohto obdobia sa modlíme v piatok a v nedeľu pobožnosť krížovej cesty. Zároveň prebieha príprava snúbencov na vyslúženie sviatosti manželstva. Snažíme sa o skutky kajúcnosti a umŕtvovania, i podporili sme charitu. Modlime sa za katechumenov a obnovu našich rodín cez dobrú sviatosť zmierenia.