Sviatosť birmovania je pre našu farnosť naplánovaná

24. 10. 2021. o 10.3o hod.

Harmonogram a dohodnuté služby počas Birmovky

    Spoveď pred birmovkou – sobota 9.oo hod. v kostole.

  1. Testovanie na Kovid. Každý neprekonaný a nezaočkovaný birmovanec, jeho rodič aj birmovný rodič sa dá otestovať na kovid 19. V sobotu pred birmovkou.

  1. Privítanie biskupa Starosta – Horváth Slavomír

  2. Čítania na sv. Omši birmovanci –   Annamária Hintošová  ,  Timotej Miko

  1. Prosby na sv. omši – birmovanci     Alex Cvanciger ,  Michaela Mačangová

  1. Poďakovanie – birmovanci    –  Ema Spišiaková,    Jakub Palša

  2. Prísť pol hodiny pred sv. omšou. V deň birmovky prosím birmovancov aby prišli pred sv. omšou pol hodiny skôr.       Fotograf bude robiť portrétové snímky v starej zákristii na pamätný obraz.

Čo je sviatosť birmovania?

Birmovanie je druhou z iniciačných sviatostí. V našej farnosti sa táto sviatosť naposledy udeľovala v roku 2016. V trojročnom cykle sa plánuje začať s prípravou nových birmovancov pre prijatie tejto sviatosti. Táto príprava bude trvať jeden rok.
Milý birmovanci.
Po mojom nástupe som nadviazal na prípravu ktorú naplánoval ešte nebohý duchovný otec Juraj. Budeme pokračovať v príprave stretnutiami v stredu po večernej sv. omši v Košických Olšanoch a v nedeľu v Ďurďošíku, po sv. omši.
Materiály na prípravu som vám odovzdal.
Stretnutia sa prerušia počas prázdnin o to od 11. 7. 2021 až do času po odpustovej slávnosti v Koš. Olšanoch. Najbližšie stretnutie bude v nasledujúcom týždni po odpuste, v stredu 25.8.2021 ako bývalo zvykom a v Ďurďošíku potom v najbližšie nedeľu.
Aktuálnu komunikácia s birmovancami budem uskutočňovať vždy cez nedeľné oznamy v kostole.
Očakávam aktívnu účasť birmovancov na sv. omši v nedeľu, či už ochotou čítať prvé čítanie alebo prednášaním prosieb.
Pokoj a dobro!
Duchovný otec Martin Uháľ