Krst je jednou z troch tzv. iniciačných sviatostí. Podľa zaužívanej praxe sa v tejto farnosti krstí zväčša v sobotu, pričom nie je problém pokrstiť aj v iný deň v týždni. Krstná náuka rodičov a krstných rodičov sa koná vždy deň pred krstom na fare po dohode s farárom.