Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217

Poštová adresa:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany

Košické Olšany 186,  044 42 p. Rozhanovce

Tel.: 0907 178 661

oficiálny email:

folsany@gmail.com

                                  Súkromná adresa farára:

cizo0702@gmail.com