Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217
  • All
  • Aktuality
  • Fotografie

Byť slobodný

Istý psychológ raz napísal: “Ak sú ľudia niečim spútaní, tak je to ich predstava o sebe samých – či už je pozitívna alebo negatívna.” Treba priznať, že mať predstavu o sebe nie je nič zlé. Potrebujeme ju mať všetci. Tie predstavy sa pohybujú od toho, že: mám dobré vzdelanie; patrím ku strednej vrstve; som inteligentná […]Read More

Prítomný Boh

Kresťanská tradícia a teológia sa nikdy neuspokojila s primitívnou predstavou Boha ako nejakého hodinára. Že stvoril svet a potom ho necháva bežať ako nejaké natiahnuté hodiny, v ktorých vládnu stanovené pravidlá. Boh neustále prebýva vo svojom stvorení a jeho stvorenie prebýva v ňom. Pozýva človeka, aby si uvedomoval túto reálnu prítomnosť vo svete. Nie je […]Read More

Ja som Dobrý pastier

Ježišove slová ponúkajú silnú metaforu na jeho osobu, ktorá je nám vzdialenejšia, ako to bolo pre človeka z Biblického sveta. Antický svet bol preplnený tými, ktorí sa živili týmto povolaním. V tomto čase je to iné, málo kto z nás pásaval ovce.  Predstavivosť takejto pozície nám vysvetľujú mnohé zobrazenia Ježiša, ako Dobrého pastiera. Tými najstaršími […]Read More

Stretnutie so živým Kristom

Sme uprostred Veľkonočného obdobia. Najposvätnejšieho času pre nás kresťanov. Toto obdobie je časom rozhodnutia, na ktorom sa rozchádzajú cesty tých, ktorí s Ježišom a s jeho učením sympatizujú, a tých, ktorí v neho naozaj uverili. Sympatizujúci mohli s veriacimi kráčať po šľapajách veľkého učiteľa; mohli načúvať jeho filozofii a morálke; obdivovať jeho gestá a skutky. […]Read More

Posledná rozlúčka

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás opustil náš drahý zosnulý duchovný otec vdp. Juraj Riško Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 10.00 hod. v Košických Oľšanoch. Vzhľadom k aktuálnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam bude možné si pohreb pozrieť v spomínanom čase na webovej stránke www.jurajrisko.sk.Read More

Vianoce 2019

Read More