Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217

Kresťanská tradícia a teológia sa nikdy neuspokojila s primitívnou predstavou Boha ako nejakého hodinára. Že stvoril svet a potom ho necháva bežať ako nejaké natiahnuté hodiny, v ktorých vládnu stanovené pravidlá.

Boh neustále prebýva vo svojom stvorení a jeho stvorenie prebýva v ňom. Pozýva človeka, aby si uvedomoval túto reálnu prítomnosť vo svete. Nie je to jednoduché prebývanie, to by bol panteizmus. Ako pripomína Katechizmus Katolíckej cirkvi: “Boh je nekonečne väčší ako všetky jeho diela…”, zároveň pokračuje: “…je prítomný v najhlbšom vnútri svojich stvorení: Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme”. Nielenže mu dáva bytie a jestvovanie, ale v každom okamihu ho udržiava, dáva mu schopnosť konať a vedie ho k jeho cieľu. 

Človek je pozvaný nie len uvedomovať si túto Jeho tajomnú prítomnosť, ale ísť o krok ďalej. Evanjelista Ján prináša Ježišovu výzvu adresovanú svojim učeníkom: “Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.” (Jn 15,4). Učeník je pozvaný prežívať svoj život v spojení s Ježišom.

A je to Boží Duch, ktorý mu to umožňuje. On prebýva a posväcuje celé stvorenie. Oživuje, naplňuje, premieňa, obnovuje… Jednoducho, Boh chce byť človeku nablízko. Ponúka spásu, ktorá, ako hovorí svätý Augustín, “nie je vecou výkonu, ale milosti”.  A milosť je darom z lásky Boha, ktorý túži prebývať v našom živote a volá nás k tomu, aby sme ostávali v ňom  zakorení ako vinič a tak prinášali veľa ovocia.

Boh nechce od nás výkon. Chce od nás otvorenosť pre jeho milosť, ktorá je “účasťou na Božom živote.” Preto učeník, ktorý prijal milosť, môže Boha nazývať svojím Otcom. Božia milosť tak zdokonaľuje ľudskú dušu a robí ju schopnou žiť s Bohom a konať z lásky k nemu.

Výzva: “Ostaňte vo mne a ja vo vás”, je výzvou k prebývaniu v spoločenstve s Bohom. K otvorenosti pre Božiu lásku, čo nie je ľahké, pretože pravá láska je náročná. To nie sú chvíľkové pocity, ktoré nás poláskajú po brušku. Láska je odvaha vyjsť zo samého seba a žiť pre druhého. A takýto je Boh voči nám, vždy prítomný a milujúci. Vieme ho prijať?