Farnosť Košické Olšany je starobylá. Prvá zmienka je zo 13. storočia. Pôvodne do nej patrili aj viaceré nové farnosti na okolí napr. Rozhanovce. Samotná obec sa delila na dve časti: Vyšný a Nižný Olčvar.

V súčastnosti do farnosti patria filiálky: Ďurďošík a Trsťany.

Filialka Trsťany je bez kostola. Filiálny kostol v Ďurďošíku z roku 1952 je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Farský kostol sv. Štefana, uhorského kráľa bol postavený v roku 1810. V súčastnosti žije vo farnosti asi 1400 rímskokatolíckych veriacich.

Farnosť patrí do dekanátu Košice – Východ.