Každý prvý piatok v mesiaci kňaz navštívi chorých doma. Najprv v Košických Olšanoch, neskor v Ďuďošíku aj v zariadení sociálnej starostlivosti.