Zvolení členovia farskej ekonomickej rady menovaní ku dňu  1.5.2022

Ďurdošík      –         Iveta Hadašová, Ľuboš Palša

Trsťany           –         Marek Volčko, Jana Jenčárová

Košické Oľšany –  Janočko Miroslav, Peter Vrána, Marcel Eperješi, Gabriel Džadžovský

Členovia farskej pastoračnej rady ku dňu 1.5.2022

rozdávatelia sv. prijímania

katechéti učiaci tunajšie deti náboženstvo v škole

kostolníci zo všetkých obcí

zástupca ružencového spoločenstva

vedúci spevokolu,

organisti

vedúci či zodpovedný za lektorov

————————————————————————————————————————————————-

Voľby novej farskej rady. 2022

Hneď na začiatku nového roka v roku 2é22, v čase stále platných opatrení proti pandémii COVID 19 som vyhlásil voľby novej farskej rady.  Samotné voľby sa konali dvojkolovým spôsobom. V prvom kole ľudia navrhli kandidátov. Prvé kolo trvalo celý mesiac aby všetci mali možnosť sa o tom dozvedieť a priniesť či poslať svoje návrhy. stále bola dovolená účasť na sv. omši len do množstva 30 ľudí a to v režime, očkovaní a prekonaní.

Z navrhnutých kandidátov bola zostavená volebná listina a začalo druhé kolo.

Druhé kolo trvalo zase skoro jeden mesiac. Z navrhnutých kandidátov boli zvolení ôsmi členovia ekonomickej farskej rady. Štyria z filiálnych obcí a štyria z farskej obce. V polovičke veľkonočného obdobia boli menovaní noví členovia farskej ekonomickej rady.

 

——————————————————————————————————————————————

Farská rada zvolená (reštrukturalizovaná) v roku 2014.

Košické Olšany:
Peter Čukáš, Miroslav Janočko, Peter Štofčík, František Orosz, Marek Hudák, Daniela Brestovičová

Ďurďošík:
Iveta Hadašová, Emil Palša, Jozef Feňák, Stanislav Šalagovič

Trsťany:
Marek Volčko, Tomáš Mackanič