Sviatosť zmierenia sa pravidelne vo farnosti udeľuje pred každým prvým piatkom nového mesiaca. Deň a čas vysluhovania sviatosti je vždy oznámený na nedeľnej sv. omši. Takisto na každý prvý piatok v mesiaci v dopoludňajších hodinách sa sviatosť zmierenia udeľuje chorým prostredníctvom návštevy kňaza. Meno chorého a presnú adresu bydliska je potrebné nahlásiť v sakristii kostola.