Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217

Ježišove slová ponúkajú silnú metaforu na jeho osobu, ktorá je nám vzdialenejšia, ako to bolo pre človeka z Biblického sveta. Antický svet bol preplnený tými, ktorí sa živili týmto povolaním. V tomto čase je to iné, málo kto z nás pásaval ovce. 

Predstavivosť takejto pozície nám vysvetľujú mnohé zobrazenia Ježiša, ako Dobrého pastiera. Tými najstaršími sú zobrazenia pochádzajúce z starovekých rímskych katakomb. Najnovšie sú tie, ktoré nosíme v našich modlitebných knižkách alebo máme zavesené na stenách našich príbytkoch.

To, čo nás však môže vyrušovať, je predstava stáda oviec, ktorého by sme mali byť súčasťou. Málokto chce byť stádovitý tvor. Chceme byť originálni, špecifickí. Chceme byť iní, ako ľudia okolo nás.

Neviem, ako prišli ovce k tejto neutešenej povesti stádovitosti a chýbajúcej inteligencie. Ale krivdí sa im. Ovce sú v skutočnosti bystré a pozorné. Pozorné na hlas svojho pastiera a bystré na nebezpečenstvá. Mal som možnosť v Izraeli spoznať túto ich vlastnosť, keď množsto pastierov ráno vyháňalo svoje stáda. V noci boli zavreté v jednej veľkej ohrade a ráno, keď príslušný pastier zavolal svoje ovce, zdvihli sa a nasledovali ho len tie, ktoré mu patrili. Nasledovali jeho hlas, ako keď pes ide po čuchu. Poznali hlas svojho pastiera

Nepotrebujeme aj my, súčasní ľudia, nadobudnúť túto vlastnosť? Vedieť “rozoznávať podstatný hlas”, ako to povedal jeden kazateľ, “v kakofónii hlasov, reklám, ponúk a zvádzaní, ktoré sa na nás hrnú zo všetkých strán?” Rozoznať hlas, ktorý svojou silou či mediálnou výnimočnosťou nevyniká, predsa však hovorí to, čo potrebujeme naozaj počuť.

Súčasná doba nepresviedča jednotlivca silou meča či palice, ale silou zvádzania. To je prítomné tak v obchode, ako aj v politike. Mnohí sa snažia vmiesiť to aj do sveta viery. Ale pravý pastier by na to nenaskočil. On je trpezlivý, odvážny, obetavý, mierny… Neláka, ale vedie. Vie, že jeho cesta vedie k prameňom živej vody, do skrytej oázy života. Neustále ponúka túto cestu, tichým hlasom.

Učme sa byť citliví tomuto hlasu. Nalaďme si sluch častým čítaním jeho Slov a počívaním ich vysvetľovania cez rôzne moderné prostriedky. Buďme bystrí a pozorní.