Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217