Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Olšany, Košické Olšany 186, 044 42, Rozhanovce
055/6950217

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás opustil
náš drahý zosnulý duchovný otec

vdp. Juraj Riško

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 14. apríla 2021 o 10.00 hod. v Košických Oľšanoch.

Vzhľadom k aktuálnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam bude možné si pohreb pozrieť v spomínanom čase na webovej stránke www.jurajrisko.sk.