Farský deň

V piatok 15. septembra 2017 od 15. hodiny sa uskutoční Farský deň v areáli farského dvora a záhrady. Pozývame farníkov z celej farnosti na neformálne stretnutie za účelom lepšieho spoznania sa. V ponuke bude skromné občerstvenie s možnosťou ponúknuť aj vlastné dobroty.

Teší sa na vás duchovný otec Juraj.

Odpust v Košických Olšanoch

O týždeň neskôr v nedeľu 20. augusta o 10:30 sa bude konať odpustová slávnosť sv. Štefana, uhorského kráľa vo farskom kostole v Košických Olšanoch.

Náš farský chrám je jeden z viac ako dvadsiatich kostolov v našej arcidiecéze zasvätených tomuto svätcovi.